Et fotografi fra bryllupsdagen bliver et elsket minde som man vil kunne have resten af livet. Lad en kvalificeret eller professionel fotograf give dig disse minder. Et bryllupsalbum er ikke dyrt, da det er et værdifuldt minde som i kan kikke tilbage på. 

bryllupsfotografi

En fotograf hjælper til med at planlægge

En bryllupsfotograf hjælper til med at planlægge de vigtigste detaljer som baggrund og skal det være inde eller ude, måske har de også et bud på et helt specielt sted at tage billederne. Det er svært at sætte en pris på hvor meget en bryllupsfotografering koster, eftersom udbudet er stort. En fotograf med meget erfaring koster selvfølgelig mere end en som er helt ny i branchen. 

Vælger I en fotograf som er kreativ og som fotografere på specielle steder, eller vil I have en fotograf som skal følge jer hele dagen, vil man typisk betale mere end hvis der kun skal tages billeder i et atelier. Mængden af billeder afgør også prisen. En dygtig fotograf er altid forberedt på overraskelser såsom regn og blæst, så jeres billeder nok skal blive perfekte alligevel. 

Sørg for at booke en fotograf i god tid inden bryllup

Sørg for at booke en fotograf i god tid inden bryllup, en del fotografer er booket op til et helt år i forvejen. At vælge en fotograf er en investering som varer hele livet. 

brudeparret

Giftermål eller ægteskab

Giftermål eller ægteskab er en næsten universel institution, og meget få folkeslag mangler da også denne centrale hjørnesten, der er med til at sikre samfundets fortsatte beståen. Det er derfor ikke mærkeligt, at netop ægteskabets indgåelse dels er omgærdet af samfundets regler og bestemmelser, og dels rummer mange symbolladede festelementer. 

Rundt ornkring i verden kan man da også finde næsten identiske traditioner og skikke, hvis formål det er at markere denne vigtige overgang i livet. 

Ved en overfladisk betragtning kan de tage sig meget forskelligt ud, men undersøger man deres symbolske betydning, opdager man mange ligheder. 

Nogle afde vigtigste festelementer ved bryllupper i det gamle danske bondesamfund var at sørge for at få skabt opmærksomhed omkring ægteskabets indgåelse, at markere især brudens overgang til en ny tilværelse og endelig at værne imod ondt og sikre frugtbarheden, så der kunne komme børn i ægteskabet. 

Netop disse festelementer udgør også roden i mange andre landes bryllupstraditioner. I dag behøver et brudepar og deres respektive familier ikke længere at skaffe vidner I, at de er gift.

Denne side af sagen sørger myndighederne for, når de registrerer ægteskabet. Men sådan har det ikke altid været.

Det var først i 1646, at man begyndte at ikrive den slags oplysninger i kirkebøgeme, så før den tid var det også her i Danmark nødvendigt at have vidner på, at man var gift.

Læs mere om bryllupper: